Røykvarslere redder liv!

Det er veldig viktig å ha fungerende røykvarslere på plass i egen bolig. Hvilke krav som gjelder, står i Forskrift om brannforebygging fra 1. januar 2016, men kort fortalt stilles det krav om minimum 1 stk. røykvarsler i hver etasje. Dersom arealet overstiger 60 m2 anbefales det 2 stk. eller flere, avhengig av boligens størrelse og antall rom. Det anbefales å velge optiske røykvarslere – enkeltvarslere eller aller helst seriekoblede (piper en, piper alle).

Røykvarslernes levetid

Røykvarslere er ferskvare, og bør byttes (kastes) etter åtte til ti år. I rom der det er mye støv og skitt vil røykvarsleren ha kortere levetid. Over tid fylles røykvarslerne av støv og fett, og tekniske komponenter kan bli svekket eller slutte å fungere. Røykvarslere skal leveres som EE-avfall.

Hvorfor velge optiske røykvarslere?

Optiske røykvarslere reagerer/ser røyk med store partikler som vil utvikles ved ulmebrann. Hensikten med røykvarslere er at beboerne blir varslet tidlig ved ulmebrann, slik at de kan gjøre noe med branntilløpet, eller komme seg i sikkerhet. Vi anbefaler at røykvarslerne kobles sammen, det betyr at skal varsle/pipe samtidig, noe som gjør at alle i boenheten får varsel samtidig.

Kontroll av røykvarslere

Røykvarslere bør testes regelmessig (gjerne hver måned), ved at man trykker på testknappen, og/eller benytter tennstikker med røyk beregnet på testing. Det anbefales også at røykvarsleren støvsuges med jevne mellomrom.

Gjør det gjerne til en regel å bytte batteri 1. desember hvert år. Dette er røykvarslerdagen, og det oppfordres til å bytte batteri i røykvarslere før en går inn i julehøytiden.

Plassering av røykvarslere

Røykvarslere bør plasseres iht. krav/anbefalinger i forskriften, men også inne på soverom. Det finnes ingen garantier for at brann ikke kan starte på soverom, og forutsetningen for å oppdage en brann inne på eget soverom når du sover er begrenset.