Ofte stilte spørsmål

Hvor lang tid tar det å gjennomføre kurset?

Kursfilmene tar ca 30 minutter, og kontrollspørsmålene tar ca 15-20 minutter, så hvis du setter av en liten time er du innafor!

Hvor mye koster et kurs?

Prisen per lisens starter på 199,- eks. MVA. Ved kjøp av 50-100 lisenser, nedjusteres prisen per lisens til 179,- eks. MVA. Ved kjøp av 100 eller flere lisenser, nedjusteres prisen per lisens til 179,- eks. MVA. Det er også mulig å ta kontakt for et tilbud på lisenser.

Finnes kurset på engelsk?

Kurset er tekstet og oversatt til engelsk av oversettelsesbyrået Samtext as. The course is subtitled and translated into English by the translation agency Samtext as.

Hvordan kan jeg vite at mine ansatte faktisk har tatt kurset?

min side har du full oversikt over hvem av dine ansatte som har tatt kurset og når de har tatt det. Ikke no vits å prøve å jukse her i gården.

Krever kurset noen forkunnskaper?

Nei, kurset krever ingen forkunnskaper.

Hvordan får mine ansatte tilgang til kurset? 

Når du har kjøpt og mottatt lisensene, mottar du én link. Den linken distribuerer du til dine ansatte. De ansatte klikker på linken, lager bruker og gjennomfører kurset. Lisensene utløses automatisk når dine ansatte har fullført kurset. 

Passer kurset for min bransje?

Nåværende versjon er et grunnleggende kurs som som passer for alle, men innen kort tid vil vi tilby en skreddersydd løsning som inneholder mer spesialiserte temaer. Har du noen spesielle behov hadde vi blitt veldig glade for noen tips!

Er kurset laget i henhold til lovverket?

§ 12.Brukerens systematiske sikkerhetsarbeid

En virksomhet som har rett til å bruke et byggverk skal fastsette mål og iverksette planer og tiltak for å redusere risikoen for brann i byggverket. Virksomheten skal iverksette:

a) rutiner som sikrer at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket
b) rutiner for evakuering og redning ved brann i byggverket
c) rutiner som sikrer at personer med arbeidsplass i byggverket har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann
d) rutiner som sikrer at alle som oppholder seg i byggverket får tilstrekkelig informasjon om hvordan de skal unngå brann og opptre ved brann
e) rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det systematiske sikkerhetsarbeidet.

Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset risikoen for brann som følge av virksomhetens bruk av byggverket.

Kan kurset gjennomføres på mobilen?

Ja, kurset kan gjennomføres på alle flater (PC, Mac, iPad og mobiltelefon).