Lad når du er våken og til stede

De siste årene har batteriladere vært medvirkende årsak til flere titalls boligbranner.
I perioden 2009-2012 var det 36 boligbranner her i landet der en batterilader var involvert. Åtte av brannene skjedde nattestid. Ladere skal egentlig slutte å tilføre energi når batteriet er fulladet. Men, dessverre så fungerer det ikke slik bestandig. Lad når du er våken og tilstede, uansett om det er mobiltelefoner, PC-er, nettbrett, barbermaskiner eller tannbørster. Det er ett av de viktigste rådene vi kan gi nå som det kryr av ladere og dockingstasjoner i en vanlig bolig. De fleste laptop-eiere syntes det er fristende å ha strømledningen stående i, slik at man slipper å tenke på hvor mye kapasitet batteriet har igjen, og vi tror ikke alle slutter å lade mobil og PC om natta selv om vi sier det. Så hvis du likevel gjør det, bør du hvert fall sørge for at utstyret ikke står på eller i direkte nærhet av noe som er brennbart. Lader du likevel om natten, bør du ha flere røykvarslere enn minstekravet tilsier, helst seriekoblet og av typen optisk. Optiske varslere oppdager ulmebranner raskest. Hele 93 prosent av alle mellom 15 og 29 år lader telefonen sin mens de sover, viste en undersøkelse gjort i 2010. For befolkningen generelt er også tallet høyt. 70 prosent oppga at de lader nattestid. Datamaskiner trenger luft, og dersom PC-en står påslått i sofaen eller en myk seng, skal det ikke så mye til før kjølevifta får problemer. Det kan blant annet føre til at nedkjølingen av batteriene svikter, med overoppheting og i verste fall ulmebrann (røykutvikling) som resultat.

Lading og brannfare

Vi omgir oss stadig med flere ladere og oppladbare batterier i hverdagen. Mange har opplevd høy varmeutvikling ved lading av mobiltelefon, nettbrett og PC. Elektrisk utstyr eller anlegg er årsaken til halvparten av alle boligbranner i Norge.

Riktig bruk av elektrisk utstyr kan redusere brannfaren.

 

Gode råd for trygg lading:

 
 1. Lad elektriske gjenstander når du er våken og tilstede.
 2. Sjekk laderen for slitasje og skader
 3. Bruk alltid egnet lader til det du skal lade, og se til at lader er i god stand før bruk. Sjekk instruksjonsbok eller kontakt forhandler dersom du skulle være i tvil.
 4. Ladere i bruk og batterier som lades blir varme, og skal derfor ikke tildekkes.
 5. Sørg for å lade på et ikke-brennbart underlag. Ikke plasser elektronikk som lades i seng, sofa eller annet lignende sted. 
 6. Pass på at det er røykvarsler i rommet der du lader.
 7. Ladere kobles fra ved å ta tak i selve støpselet. Ikke dra i ledningen, dette kan medføre skade på lader.

Lading av elsykkel og elsparkesykkel

 1. Vær til stede mens batteriet lades og unngå lading om natta.
 2. Kjenn etter unormal varme.
 3. Bruk kun originaldeler når du skal lade.
 4. Lad batteriet på brannsikkert underlag og i god avstand fra brannfarlig materiell.
 5. Lad helst utendørs
 6. Ved lading innendørs: Sjekk at batteriet ikke har synlige skader før det tas inn.
 7. Ved kuldegrader er det en fordel å lade batteriet innendørs. Du bør ha røykvarsler i rommet der ladingen skjer.
 8. Ikke lad sparkesykler, el-sykler eller elektriske rullestoler i trapperom, korridorer o.l. Dette fungerer som en rømningsvei for beboere.