Kurs i brannsikkerhet

Kunnskap redder liv.

Rolfs kurs i brannsikkerhet er utformet med tanke både på privatpersoner, og på alle ansvarspersoner i bedrifter, institusjoner, sameier, borettslag – kort sagt: Alle steder der oppdatert informasjon, tydelige handlingsplaner, gode varslingssystemer og riktig slokkeutstyr er alfa og omega når det gjelder sikkerheten til de som til enhver tid oppholder seg i bygget. Gjennom kurset får du livsviktig kunnskap om varslingsrutiner, prinsipper for bistand til de som trenger det, tiltak for å redde mennesker i fare, kunnskap om valg av – og bruk av – ulike typer slokkemidler, samt tiltak for å begrense utvikling av en eventuell brann. 

En del virksomheter er i tillegg lovpålagt å gjennomføre kurs og øvelser i brannvern og beredskap. Uansett om dette gjelder din virksomhet eller ikke, er det uansett anbefalt: Viktigheten av denne formen for opplæring kan ikke understrekes nok.

Med dette kurset får du kunnskapen og rutinene som skal til for å holde alle rundt deg trygge. Kurset går gjennom både forebyggende tiltak, og hva du skal gjøre når ulykken først er ute – for å forhindre tap av menneskeliv, dyr, miljø og materielle verdier. De som kan, og vet, hva de skal gjøre i forbindelse med brann, i stor grad selv kan sørge for at en eventuell brann ikke kommer ut av kontroll. Personer som innehar den nødvendige kunnskapen kan utgjøre hele forskjellen mellom suksess og katastrofe. 

Rolfs kurs i brannsikkerhet og beredskap kan gjennomføres i løpet av én time, og går igjennnom fire deler som er inndelt etter forskjellige relevante tema: Redde – varsle – slokke – begrense. Kurset er basert på grunnleggende generell kunnskap om brannvern og beredskap. Det vil også stilles kontrollspørsmål med forskjellige svaralternativer – repetisjon er nøkkelen. 

Etter gjennomført kurs får kursdeltaker et personlig kursbevis som fungerer som dokumentasjon på gjennomført kurs. Hver kursdeltaker får 14 dager på å gjennomføre kurset, og kan åpne og lukke kurset underveis, og gjennomføre i bolker, dersom det er ønskelig.

Kapitler

Kjøp tilgang

Jeg trenger lisenser
Pris per lisens:
,-
Totalt:
,-

Kontrollspørsmål

Svar på alle spørsmålene for å fullføre kurset.

Din instruktør

Rolf S. Nordberg

Hei, jeg heter Rolf S. Nordberg og jeg har jobbet i Oslo brann- og redningsetat i 32 år og har viet store deler av mitt liv til å lære bort brannvern og beredskap – for å gjøre folk litt tryggere. På grunnlag av kompetansen jeg opparbeidet seg gjennom en mannsalder som brannmann, satte jeg i gang arbeidet som foredragsholder og instruktør innen beredskap og forebyggende arbeid – på bakgrunn av en tanke om at brannsikkerhet ikke bare kan være brannvesenets ansvar; brannsikkerhet er et ansvar som er felles for oss alle