Hva gjør jeg hvis det begynner å brenne i bilen min?

Brann i personbil

Bensin- og dieselbiler brenner fire–fem ganger oftere enn elbiler i Norge, ifølge DSB. Men hvis det først tar fyr i elbilens batteripakke, kan brannen være svært vanskelig å slukke.

Etter den store brannen i parkeringshuset på Stavanger lufthavn, har det vært masse oppmerksomhet knyttet til bilbranner, og særlig elbilbranner. Det blir hevdet at risikoen for brann er større for diesel- og bensinbiler enn el-biler. Noen er opptatt av at elbiler er brannbomber når de først tar fyr, fordi det er vanskeligere å slukke. Brenner elbiler sjeldnere enn andre biler? Hva skjer egentlig hvis batteriene i en elbil tar fyr? Og hvor vanskelig er det å slukke brannen hvis batteriene tar fyr? Det skal vi se nærmere på i denne artikkelen.

Ebiler brenner sjeldnere

Tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser antall bilbranner i Norge fordelt på drivstofftype. Tallene er for perioden 2016–2019, og basert på innrapportering fra alle landets brannvesen. I denne perioden er det registrert 60 elbilbranner, mens det er registrert 2651 branner i bensin- og dieselbiler. Hovedårsaken til at det er så mange flere branner i fossilbiler enn i elbiler, er at det er mange flere av de førstnevnte på veien. Men det forklarer ikke hele forskjellen. Ifølge seksjonssjef Jon Erik Holst i DSB, brenner bensin- og dieselbiler fire til fem ganger så ofte som elbiler, dersom man justerer for størrelsen på bilparken. Holst opplyser at dette er basert på at det finnes rundt 2,5 millioner fossilbiler i Norge, mens det finnes rundt 251 000 elbiler. Samtidig er det andre faktorer som også kan være med på å påvirke hyppigheten av branner i ulike biltyper. Dette dreier seg om hvor gammel bilen er, kjørelengde og hvor bilene kjøres.

Statistikken sier ikke noe om brannårsak. Selv om det er rapportert 60 tilfeller av brann i elbil, betyr ikke det at det er 60 tilfeller hvor batteripakken er årsak til brannen. Det betyr heller ikke at det er 60 tilfeller av at batteripakken har blitt overtent som følge av varmeutviklingen.

Brann i elbatterier

Det har brent i flere elbiler de siste årene, uten at det har skapt store utfordringer for brannvesenet. Årsaken til det er at batteripakkene ikke har tatt fyr. De ligger i bunnen av bilen og ligger i trygge omgivelser. Problemet med bilbrann i parkeringshuset er at det trangt, lavt under taket og store ansamlinger av røyk/gasser. Da blir det vanskelig for oss å komme til med nødvendig slukkeutstyr.

Brann i batteriet verst

Dersom det er montert sprinkleranlegg i garasjeanlegget, og dette bli utløst, vil det kunne begrenset brannen, kanskje også slukke den. Det vil bidra til at brannvesenet kan få et bedre utgangspunkt for å utføre slukkeinnsatsen. Det er viktig å skille mellom brann i batteriet og brann andre steder i elbilen når man skal si noe om hvor vanskelig den er å slukke. Hvis batteriet ikke brenner, er brann i elbil som brann i en helt vanlig bil. Hvis batteriet brenner, er det mer utfordrende. Battericellene ligger inne i en skjermet batteripakke, som det er vanskelig å få vann og slukkemiddel inn i. Og hvis man får dempet brannen i et batteri, kan den blusse opp igjen i ganske lang tid.

Konklusjonen er at elbiler ikke er spesielt farlige. Det skal veldig mye til for at batteripakkene tar fyr, men hvis en brann først oppstår, kan det bli svært utfordrende å slukke. Årsaken er at hvis det først tar fyr i batteripakken, kan det utløse en termisk reaksjon. Denne kan føre til at batteriet antenner på nytt, selv om brannen tilsynelatende er slukket.I tillegg er det krevende å slukke en brann i elbilbatterier, fordi det kreves ekstremt mye vann over lang tid for å slukke en brann i en batteripakke.

Dersom det oppstår brann i bil i et garasjeanlegg, er det viktig å varsle lokalt brannvesen så fort som mulig. Unngå kontakt med røyk- og branngasser, de er svært giftige, og gjør store helsemessige skader på kroppen din.

Rolf Nordberg

Rolf Nordberg

Rolf har jobbet i Oslo brann- og redningsetat i 32 år og har viet store deler av sitt liv til å lære bort viktig kunnskap om brannvern og beredskap – for å gjøre folk litt tryggere.