– Du kan bli ansvarlig for tap av menneskeliv

Når det brenner må du vite hva du skal gjøre

Når det brenner må du vite hva du skal gjøre.

Det begynner å brenne: Allerede da er det, altfor ofte, altfor sent. Livreddende kunnskap og rutiner er i dag unntak der de skal være regler: På skoler og sykehjem, i sosialboliger, barnehager og bedrifter. De fleste som dør i brann, dør unødvendig.

De fleste dødsbranner kunne vært unngått
I 2021 mistet 41 mennesker livet i branner i Norge. Tallenes tale er klar: Tallet burde vært null. Likevel er ikke tallenes tale er ikke klar nok. Det skjer nemlig igjen og igjen, år etter år: Det brenner, mennesker dør – for tidlig, og helt unødvendig. Rundt de som går bort, faller de etterlattes liv i grus.

– Dette er harde fakta som er vanskelige å svelge, både som medmenneske og som fagmann. Gjennom 32 år i Oslo brann- og redningsetat har jeg sett mye. Jeg vet at veldig mange branner, og hjerteskjærende mange dødsfall, kunne vært unngått. Jeg vet også hvordan de burde blitt unngått. 

Det sier Rolf S. Nordberg. Han er fagansvarlig i Rolf AS, selskapet han opprettet for å kunne  tilby brannvernopplæring til alle som vil lytte. Han vet nemlig at kunnskapen han besitter redder liv. Han vet også at den likevel ignoreres. Ikke fordi den er vanskelig å ta til seg eller fordøye, men fordi altfor mange ansvarspersoner ikke tar faren på alvor.

– Vi har så lett for å tenke at det ikke vil ramme oss. Selv om statistikken er grusom og 41 menneskeliv er 41 for mange, er prosentandelen som omkommer i brann lav. Da har folk lett for å bagatellisere risikoen. Det man bare ikke gjøre. Statistikk er bare er statistikk. Den hjelper deg ikke når det begynner å brenne på din vakt, sier Nordberg.

– Et par sekunders nøling; én eneste feilvurdering; ett galt valg kan utgjøre hele forskjellen.

Rolf. S Nordberg

Den livsviktige kunnskapen

Det er ikke alle farer man kan verne seg mot. Heldigvis er brann både noe man kan forebygge og en fare man kan møte forberedt om uhellet likevel er ute, slik at man er i stand til å begrense skadeomfanget. 

– Kunnskapen er lett tilgjengelig, lett å tilegne seg, og har reddet mange liv. Den kunne riktignok reddet langt flere om brannvern og sikkerhet ble tatt alvorlig. Det er dette som plager meg. Alle som dør i brann er umistelige, og de fleste dødsfallene kunne vært unngått. Bildet er det samme i dag, sier brannvern-veteranen. 

Derfor tilbyr Rolf både fysiske og digitale kurs til alle som vil lytte til ham, til en brøkdel av prisen på tilsvarende kurs. Tidligere måtte du ut med 1500 kroner per person; Rolf tar 199 kroner. 

– Denne kunnskapen skal ikke koste skjorta. Den må være lett tilgjengelig for alle. Særlig for ansvarspersoner på institusjoner og i bedrifter som har ansvar for mange menneskers liv, helse og sikkerhet. 

Kurset går gjennom de grunnleggende handlingsreglene du skal følge om det brenner: redde, varsle, slukke, begrense – i den rekkefølgen. Kurset tar 60 minutter. Ved å følge prosedyrene som beskrives der, reduserer du risikoen for brann betraktelig, og for at brannen blir dødelig om den skulle oppstå til tross for forebyggende tiltak. 

– Det forebyggende arbeidet er det aller viktigste; å begrense risikoen for, eller omfanget av en brann, før den inntreffer. De færreste vet hvor fort brannen sprer seg når den først har inntruffet, og for få er godt nok forberedt. Brannvesenet kommer, men de er nødt til å ta seg til deg først. Inntil de gjør det, er ansvaret ditt. sier Nordberg, og avslutter: 

– Et par sekunders nøling; én eneste feilvurdering; ett galt valg kan utgjøre hele forskjellen. Du må altså vite hva du skal gjøre, hvordan du skal gjøre det, og i hvilken rekkefølge. Det redder liv. Som ansvarsperson på en institusjon eller en bedrift risikerer du å gjøre deg ansvarlig for tap av menneskeliv om du overser risikoen for brann.

Bestill kurs til dine ansatte her

Vil du ha et uforpliktende tilbud eller bare en prat om brannvern? Send mail til hallo@rolf.no