«Det hender ikke meg»

«Det hender ikke meg» er en vanlig tanke og gir en slags betryggende følelse. Men ulykker skjer hver dag, hvor som helst og med hvem som helst. Vi blir eksponert for ulykker hele tiden. Vi ser dem på TV, leser om dem i overskriftene og kanskje vi kjører forbi et nedbrent hus på vei til hytta. Likevel tenker vi at de aldri vil ramme oss. Sannheten er at de alltid kommer uventet. Den nødvendige distansen vi forholder oss til ulykker på, holder ikke bare frykten på avstand, men den hindrer oss også i å være forberedt. Å bruke fornuften, å ha gode holdninger og rutiner, samt gjøre seg kjent med brannvern og førstehjelp, er viktig for å forhindre at ulykken rammer deg og dine. Men selv med alle forebyggende tiltak i orden, kan man aldri kontrollere alt. Da gjelder det å vite hvordan man håndterer situasjonen om den først oppstår. En brann vil være både kaotisk og skremmende. Dersom man ikke har god nok kunnskap og gode rutiner, kan den bli katastrofal. Det samme gjelder førstehjelp. Enkle tiltak kan skille mellom liv og død. Man må handle raskt og man må vite hva man gjør. Vern om de du er glad i. Vær forberedt. Vær trygg. Skaff deg nødvendig kunnskap om brannvern, beredskap og førstehjelp. Det kan utgjøre hele forskjellen.

Tiltak ved brannskader

Hvis en person får brannskader, skal huden kjøles ned så fort som mulig. Det er viktigere enn å bruke tid på å ringe til lege. Hold den forbrente kroppsdelen under rennende kaldt/lunkent vann (ca. 15-20`C) i minst 20-30 minutter, men pass på at vannet ikke er for kaldt, så vedkommende ikke får frostskader i tillegg. Nedkjølingen hindrer brannskaden i å gå dypere ned i vevet, og virker smertelindrende. Forbrenning er en av de vanligste hjemmeulykkene med små barn. Varme kaffekopper, kjeler med kokende vann, stearinlys og ovner – hverdagen er full av farer for den som ikke har lært, eller glemmer, å passe seg. Også personer som får strøm i seg, kan få brannskader. Skadene kan gå dypt, selv om de ikke ser store ut utenpå. Behandlingen av brannskader avhenger av om det er en første, annen, eller tredjegradsforbrenning, og hvor stor flate som er skadet. Men i alle tilfelle er rask førstehjelp med nedkjøling viktig for å begrense skadene. Ved annen, og tredjegradsforbrenning må man være oppmerksom på faren for at den skadde kan gå i sjokk og /eller få pusteproblemer og hjertestans.

Gode råd om levende lys

Bruk av levende lys skaper hygge i de tusen hjem, særlig i forbindelse med jul- og nyttårsfeiring, men utgjør samtidig en brannrisiko. Levende lys er årsak til mange boligbranner. Levende lys skal alltid holdes under oppsikt. Lysestakene bør være av ubrennbart materiale, og ikke bruk brennbare mansjetter. Slokk alltid lys før du forlater rommet.

Bruk aldri brennbare lysestaker, hold hånden bak flammen når du blåser ut lyset, ikke gå fra levende lys, plasser aldri levende lys i nærheten av trekk, plasser ikke lys i nærheten av brennbare gjenstander,

Fettgryter og komfyrbrann

Komfyrbranner på grunn av tørrkoking og fettgryter, er en av de største årsaker til boligbranner. Hver 10. boligbrann tilberedes bokstavelig talt på komfyren. Husk alltid å slå av komfyren eller ta fettgryten av platen, når du forlater komfyren.

 

Brann i fettgryter

Ved sterk varme er matolje, fett og smult selvantennende. Forlat aldri en gryte med fett eller smult. Oppstår brann – ikke slokk med vann! Ha et lokk lett tilgjengelig og legg det over gryten, slik at flammen kveles.

 

Brann i kjøkkenvifte

Sørg for jevnlig renhold av kjøkkenviften. Ved brann på komfyren kan flammene lett spre seg til kjøkkenviften og viftekanalen, hvis de er fulle av fett.

 

Slukke brann i matfett med vann?

Ved bruk av vann som slokkemiddel i matfett får vi en «eksplosiv overkoking». 1 liter vann utvikler 1700 liter vanndamp, dette skjer på et øyeblikk og drar med seg/blander seg med det brennende fettet (i gassfase). Man skal ha et passende lokk liggende klart, alternativt et brannteppe. Slokkesprayen Multipro kan benyttes. Men, viktigst av alt: ikke forlat kjøkkenet uten å senke temperaturen/slå av plata og trekke kjelen til side.

Vær tilstede ved «varme arbeider» (matlaging) på kjøkkenet.