Rolf Nordberg

Rolf har jobbet i Oslo brann- og redningsetat i 32 år og har viet store deler av sitt liv til å lære bort viktig kunnskap om brannvern og beredskap – for å gjøre folk litt tryggere.